Q: Hvordan fungerer PrivatLeie og hvem eier egentlig bilen?

A: Ved PrivatLeie er det Toyota Financial Services (TFS) som er kjøper/eier.
Kunden står som leietaker/bruker på kontrakt og vognkort. Dette betyr at du disponerer bilen som din egen, men slipper risikoen for bilens verdi når leieperioden er over.


Q: Er PrivatLeie og leasing det samme?

A: Teknisk sett er produktene ganske like.
Ordinær leasing tilbys næringskunder og PrivatLeie er tilpasset privatkunder.


Q: Hva er restverdi?

A: Restverdien er beløpet bilforhandleren forplikter seg til å kjøpe bilen tilbake fra finansieringsselskapet for ved endt leieperiode.
Restverdien bestemmes blant annet av biltype, bilpris, antatt verdifall, kjørelengde og leieperiode.

Mrk. at restverdi ikke er noen utkjøpssum for kunden.


Q: Hvor mye må jeg betale i startleie ved PrivatLeie?

A: Startleie beløpet varierer fra modell til modell og eventuelle kampanjer.
Minimum startleie er normalt 5 % +MVA (6,25 % av bilprisen) for å få vår beste rente.
Ønsker man lavere månedsleie kan startleien økes etter eget ønske.

 

I tillegg til startleie vil etableringsgebyr og årsavgift faktureres kunden.
Etableringsgebyr faktureres sammen med første termin og årsavgiften normalt på andre termin.


Q: Er det fornuftig å betale leie hver måned for en bil som jeg må levere ifra meg etter endt leieperiode?

A: Her må man se på den totale kostnaden av et bilhold over tid.

En avgjørende faktor er restverdi, rente og eventuelle økonomiske tap ved salg/innbytte. Eier man bilen er man også ansvarlig for verditapet på den. Som bileier er dette et usikkerhetsmoment der pris, etterspørsel og endringer i bilavgifter frem i tid vil avgjøre annenhåndsverdien på bilen din.
Som eier vet du derfor ikke totalkostnaden av bilholdet før bilen er solgt.
PrivatLeie gir kunden full kontroll på totalkostnaden ved bilholdet. Kunden forholder seg kun til den avtalte månedlige leiekostnaden/terminbeløpet.

I tillegg har du nybilgaranti fra forhandler i hele leieperioden.
Det likevel viktig å merke seg at leietaker må betale mva på startleie, månedsleie, årsavgift, etablerings- og termingebyr. Ved Toyota Alt-i-ett tillegges ikke mva på viderefakturerte drivstoffkostnader (drivstoffkort) og evt. Toyota Forsikring.

 

Ved finansiering av nybil gjennom billån må du som regel ha minimum 35 % egenkapital for å oppnå samme gunstige rentebetingelse som ved PrivatLeie. Her bærer du også risikoen for verdifallet på bilen selv. Kombinerer du billån med lang nedbetalingstid og lite egenkapital, risikerer du at bilen faller fortere i verdi enn det du betaler ned på lånet. Ved salg av bilen kan du dermed sitte igjen med et betydelig restlån uten at du lenger har bilen.

 


Q: Kan man tegne forsikring mot uhell som bulk/ripe i lakken, typisk parkeringsskader?

A: Nei, bilen forsikres på ordinær måte med full kasko.

Alternativt kan man benytte f.eks Smart Repair for å unngå bonustap ved mindre skader.


Q: Er det best å tegne forsikring gjennom forhandler eller annet forsikringsselskap?

A: Ved kjøp eller leie av bil gjennom din Toyota-forhandler vil du samtidig få muligheten til å tegne en bilforsikring som holder samme lave pris i tre år. Toyota Forsikring er tilpasset Toyotas modellutvalg med tanke på vilkår og pris.


Q: Hva inkluderer månedsleien når det gjelder PrivatLeie? (Type service, forsikring etc)

A: Månedsleien også kalt terminbeløp inkluderer kun leiekostnadene i bilholdet

Toyota Financial Services tilbyr et produkt som kalles Toyota Alt-i-ett. Dette innebærer Toyota Forsikring og/eller gunstig drivstoffavtale. Man får da bilutgiftene samlet på en faktura hver måned.
Flere av Toyota-forhandlerne tilbyr også serviceavtale inkludert i bilprisen.
Velger man dette sammen med Toyota Alt-i-ett oppnås en meget forutsigbar bilkostnad i leieperioden.


Q: Er det bindingstid på PrivatLeie, og hvor lenge?

A: PrivatLeie-kontrakter løper som regel i 3 eller 4 år. Dette reguleres i leieavtalen og er å anse som avtalens bindingstid.

Leieavtalen kan allikevel sies opp av leietaker etter reglene i leieavtalen.
Normalt er det én mnd oppsigelsestid, etterfulgt av en etterleie på inntil 6 mnd.
Dette kan unngås ved f. eks å finne en stedfortreder som overtar avtalen.


Q: Hva er forskjellen på å leie i tre år eller fire år? Hva anbefales?

A: I utgangspunktet anbefaler vi å leie i 3 år. Årsaken til dette er blant annet:

  • Toyota Financial Services tilbyr lav fastrente i 3 år (forutsigbar månedsleie)
  • Toyota Forsikring har en prisgaranti i 3 år.
  • Større risiko for påkost ved dekkslitasje, service/vedlikehold, småbulker, osv. ved leie over fire år.

Q: Jeg har hørt om noen som har fått store regninger for skader og mangler etter endt leieperiode. Er dette et vanlig fenomen og dermed noe man bør ta med i regnestykket?

A: Når man kjøper en ny bil og begynner å bruke den er det ikke til å unngå at den etter hvert begynner å vise slitasje. At bilen slites er helt naturlig. Daglig bruk medfører ut- og inn-stigninger både for fører, passasjerer og bagasje. Dette er normalt, men med en gang noe ødelegges må en regne med kostnader for dette.

 

Normal slitasje er en del av nedskriving av bilens verdi. Følgelig vil en 3 til 4 år gammel bil se litt mer slitt ut enn en helt ny bil, men behandler man bilen som om den er sin egen vil det normalt ikke være noen overraskelser ved endt leieperiode.

 

Sammenligner man med bedriftsleasing kan det være flere brukere på en bil som ikke har direkte ansvar for bilen. Bruken av bilen kan derfor bli preget av dette.
Eksempler med større påkost i ettertid er derfor mer vanlig hos bedrifter med mange ansatte enn hos private der bilen brukes av få personer.

 

Enkle råd for å slippe påkost i ettertid:

  • Vis varsomhet ved parkering, spesielt på trange steder.
  • Gjennomfør og følg alle servicer i henhold til servicehefte.
  • Innfør gode rutiner for vedlikehold.
  • Vask bilen minimum månedlig og poler bilen jevnlig utvendig (2 ganger i året). Reparer evt. småskader fortløpende.

 

Norges Bilbransjeforbund har sammen med NAF laget retningslinjer for «unormal slitasje».
Din bilselger vil gjennomgå disse sammen med deg før utlevering av bilen.

Ved innlevering vil bilforretningens takstmann ta en vanlig takst på bilen. Dette skjer etter samme rutiner som ved et vanlig innbytte.


Q: Kan flere personer bruke bilen?

A: Ja, du disponerer bilen som om den er din egen, men som leietaker har du ansvaret for den. Er det unge sjåfører som skal bruke bilen må du være sikker på at forsikringen på bilen også gjelder for sjåfører under 23 år.


Q: Hva skjer når jeg skal levere bilen tilbake?

A: I god tid før leieperioden er over vil din Toyota-forhandler kontakte deg slik at du kan begynne å planlegge hva du skal gjøre videre når leieavtalen løper ut.
Det er fornuftig å starte prosessen tidlig slik at vi sammen kan se på ulike alternativ i forhold til videre bilhold. Bilbehovet endrer seg gjerne over tid og man bør derfor orientere seg om hvilke modeller som er passende som neste bil. Husk at det kan være leveringstid på enkelte modeller. Vi anbefaler derfor at vi sammen starter prosessen med valg av den neste bilen i god tid før tilbakelevering av den «gamle» slik at din neste bil står klar for levering når tiden er inne for å bytte.

 

I forbindelse med tilbakelevering tar du og forhandleren en gjennomgang av bilen sammen før dere begge signerer på mottakskontroll-skjema. Bilen skal være innenfor avtalt kjørelengde, skadefri og uten unormal slitasje. Husk at alt utstyr og tilbehør som fulgte med da bilen var ny også skal leveres tilbake.

 

 

Kontakt din Toyota-selger hvis du har andre spørsmål.

 

Lykke til med ditt neste bilkjøp!